STRONA GŁÓWNA · SZUKAJ NA STRONIE · DAJ SOBIE SZANSĘ: WYBIERZ ZAWÓD!!! · WYPOSAŻENIE SZKOŁY · KONTAKT · MONITORING 16-10-2019 19:41:03
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

KADRA

HISTORIA

WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

LINKOWNIA
SZUKAJ NA STRONIE

VO QUYEN Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki


Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI ZASADN. SZK. ZAW PO GIMN

Film nagrany przez rodziców uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Październik 2016
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
Sukces Przemka- Konkurs Poezji Religijnej
WYDARZENIA 2018/2019Uczniowie naszej szkoły 20 lutego 2019 roku wzięli udział w XVI Międzyszkolnym Konkursie Poezji Religijnej w Szubinie. Wśród uczestników znalazły się również reprezentacje ze szkół w Kcyni, Karnowie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy i oczywiście gospodarzy. Celem tej uroczystości o charakterze religijnym, niezmiennie od samego początku jest rozpowszechnianie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie wartości chrześcijańskich wśród uczniów szkól Specjalnych Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych to jest: szkoły podstawowej, gimnazjum + klasy 7 i 8 oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Dzieci i młodzież przedstawiały własne interpretację wierszy między innymi księdza Jana Twardowskiego, Romana Brandstaettera i księdza Tischnera. Poziom recytowanej poezji z roku na rok jest coraz wyższy. Uczniowie zaskakują jury niebanalnymi interpretacjami, trafnie dobranym repertuarem i dykcją. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Jakub Smarul, Adrian Kuźniarek i Przemysław Smok przygotowywani byli pod czujnym okiem pani Violetty Czekaj. Uczeń naszej szkoły Przemek Smok zdyskwalifikował rywali, zajmując pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani dyplomami i słodyczami.
news: konkurspoezjireligijnej2019.JPG
Przeprowadzili zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt
WYDARZENIA 2018/2019Uczniowie klas VI-VIII SP, pod kierunkiem n-li.  Janiny Witkowskiej i Dominiki Hutek, przeprowadzili zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt. Do akcji przyłączyła się cała szkolna społeczność, za co serdecznie dziękujemy. Finał akcji miał miejsce w Nadleśnictwie Gołąbki, gdzie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z leśniczym, który przeprowadził zajęcia na leśnej ścieżce edukacyjnej i przybliżył zawód człowieka żyjącego najbliżej przyrody.
news: zbiorkakarmydlalesnychzwierzat.jpeg
Nasi uczniowie w projekcie: „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy - nauka i zabawa”
WYDARZENIA 2018/2019
news: warcabyszachyinfo.jpg
news: ulotkawarcaby.JPG


Od 4 stycznia do końca czerwca 2019 r realizowany jest projekt unijny Lokalnej Grupy Działania - Pałuki spólna Sprawa pt.: "Warcaby i szachy - nauka i zabawa"

Celem zajęć oprócz nauki gry w warcaby i szachy jest takze integracja środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Wprojekcie bierze udział ośmioro uczniów: 3 dziewczynki i 5 chłopców. Planowane są 3 wycieczki: do Torunia, Ciechocinka, Golubia Dobrzynia. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie: Annę Kurek, Tomasza Wierskiego oraz Tomasza Jaworskiego. Koordynatorem zajęć jest p. Grażyna Ślęzak.

news: projektwarcabyszachy.JPG


OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy - nauka i zabawa” realizowanego przezŻniński Klub Morsa, ul. Szkolna 35, 88-400 Żnin w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.01.2019 r. do: 30.06.2019 r.

Miejsce realizacji: Siedziba Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Plac Wolności 2/5 , 88-400 Żnin.

Wartość projektu: 46768,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 44368,80 zł

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności uczenia się gry w warcaby i szachy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, prowadzenie zajęć i treningów w oparciu o alternatywne metody spędzania wolnego czasu, alternatywną integrację dzieci i młodzieży podczas zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i kształtowanie logicznego myślenia, pomoc w odkrywaniu potencjału intelektualnego, rozwój zdolności interpersonalnych, zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego oraz rozwój talentów i zainteresowań, wzmacnianie procesu integracji ze społeczeństwem, wzmacnianie poznawania własnej wartości, kształtowanie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w turniejach warcabowych i szachowych oraz uczenie się właściwych form kontaktów społecznych i integracji społecznej.

Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu u koordynatora projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, w biurze projektu (Siedziba Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Plac Wolności 2/5 w Żninie) lub w biurze Żnińskiego Klubu Morsa (ul. Szkolna 35 w Żninie).

Pobierz załączniki:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W GRANCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Żniński Klub Morsa kończy realizację projektu unijnego pt. Klub Młodzieżowy „Warcaby i szachy – nauka i zabawa”. Zajęcia odbywały się od stycznia do czerwca br. Dzięki dofinansowaniu unijnemu Lokalnej Grupy Działania „Pałuki  - Wspólna Sprawa” co piątek młodzież bierze udział w zajęciach odbywających się w siedzibie Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego. W zajęciach uczestniczą trzy dziewczynki i pięciu chłopców. Na zajęcia uczęszczały też osoby z otoczenia młodzieży. Celem zajęć była nauka gry w szachy i warcaby, ale także m.in. rozwój społeczny, emocjonalny i integracja. Zajęcia prowadzą Anna Kurek, Tomasz Wierski oraz Tomasz Jaworski, a koordynatorem projektu jest Grażyna Ślęzak.

W kwietniu uczestnicy, oprócz regularnych zajęć, pojechali na wycieczkę do Golubia-Dobrzynia i Chełmna. Ponadto w maju udali się na dwudniową wycieczkę Torunia i Ciechocinka.

W ramach projektu dla uczestników zostały zakupione dresy z nazwą Klubu Młodzieżowego oraz logo LGD i UE.

Uczestnicy Klubu odnieśli także sukcesy na polu gry w warcaby – I miejsce indywidualnie podczas V Żnińskiej Wiosny Warcabowej oraz III miejsce drużynowo podczas turnieju warcabowego w Toruniu.

Niestety z końcem czerwca Klub Młodzieżowy kończy swoją działalność w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale na pewno uczestnicy nie kończą gry w szachy i warcaby oraz zawartych przyjaźni.


Kolędowanie i integracja
WYDARZENIA 2018/2019

8  stycznia, we wtorkowe przedpołudnie w szkole panowała niecodzienna atmosfera. Wszystko za sprawą odbywającego się już po raz dziewiąty "Spotkania z kolędą i pastorałką". Spotkaniom tym oprócz wspólnego śpiewu kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej przyświeca również  idea szeroko rozumianej integracji środowisk szkolnych. Uczestników powitały panie: wicedyrektor Magdalena Imbiorowska oraz inicjatorka przedsięwzięcia i prowadząca koncert Violetta Czekaj. Do wspólnego kolędowania zaprosiliśmy 4 szkoły z terenu naszego miasta.  Po raz pierwszy gościliśmy zespół muzykujących uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Społecznych "Trójka", którzy w niebanalnych aranżacjach i z udziałem wielu instrumentów zaprezentowali nam swój repertuar kolędowy. Uczniów do występu przygotowała p. Elżbieta Kończal. Ponadto wysłuchaliśmy i zaśpiewaliśmy pastorałki z zespołami: Szkoły Podstawowej nr 5 (chór pod opieką p. Reginy Wysockiej), Szkoły Podstawowej nr 1 (uczniowie przygotowani przez p. Beatę Różańską), Szkoły Podstawowej nr 2 ( uczennice przygotowane przez p. Barbarę Bratz) oraz zespół gospodarzy przygotowany przez p. Kasię Siwak. Integracyjne kolędowanie odbyło się dwa dni po Uroczystości Objawienia Pańskiego tj. święcie Trzech Króli, co miało odzwierciedlenie w elementach stroju gospodarzy. Uczniowie bowiem klas młodszych w ramach innowacji pedagogicznej "Poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne" na tę okolicznośc przygotowali i założyli korony królewskie. Podkreśliło to charakter spotkania, ale było także swego rodzaju wyznaniem wiary i oddaniem pokłonu Panu Bogu.

Obszerna fotorelacja znajduje się w galerii zdjęć. Aby zobaczyć można także kliknąć w tekst.

Zajęcia z dogoterapii
WYDARZENIA 2018/2019

Dnia 10.01.2019 r. w ramach innowacji pedagogicznej: „Chcę świadomie wejść w świat dorosłości”, wprowadzonej przez mgr Janinę Witkowską, mgr Dominikę Hutek, mgr Jarosława Kobusińskiego, odbyły się zajęciach z dogoterapii. Celem zajęć było budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami. Jednocześnie uczniowie zostali zapoznani z różnymi zawodami, w których ważną rolę odgrywa pies. Zajęcia prowadziła Aleksandra Gic.

news: dogoterapia2019.jpg

Praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
WYDARZENIA 2018/2019

8 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w praktycznych zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sprawdzili swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia w formie zabawy i ćwiczeń praktycznych w specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej „Ognik”.

 Zajęcia zostały zorganizowane w ramach akcji „Bezpieczne ferie” we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żninie. Organizatorami zajęć były nauczycielki: Magdalena Czaplicka i Dominika Piechowiak-Jasińska.

Obszerna fotorelacja znajduje się w galerii, aby tam przejść proszę kliknąć w tekst.

PREZENTY OD MANY MORNINGS!!!
WYDARZENIA 2018/2019

W grudniu 2018r. uczniów kl. I-III  Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotkała bardzo miła niespodzianka. Firma Many Mornings bezpłatnie przesłała wyroby swojej firmy czyli kolorowe skarpetki nie do pary. Uczniowie bardzo się ucieszyli, każdy z nich mógł wybrać sobie wzór, który najbardziej mu się podobał. Nie było to łatwe zadanie, gdyż wszystkie wzory były niesamowicie kolorowe i przepiękne.

Bardzo bardzo dziękujemy firmie za okazaną życzliwość i chęć pomocy naszym uczniom. W imieniu wychowanków dziękuję Małgorzata Dytman.

Zdjęcia w galerii, aby obejrzeć proszę kliknąć w tekst.

news: PREZENTYODMANYMORNINGS.jpg

Betlejemskie Światło Pokoju
WYDARZENIA 2018/2019

W nocy z 12/13 grudnia 2018 roku 14 harcerzy 17 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku im Janusza Korczaka, w tym dwoje absolwentów ZSS w Żninie i 3 opiekunki wyjechali na wyprawę po Betlejemskie Światło Pokoju do Zakopanego i Svitu na Słowację, zorganizowaną przez Chorągiew Kujawsko- Pomorską ZHP. Przedsięwzięcie możliwe było dzięki dotacji Marszałka Województwa, a lokalnie dzięki pomocy ze strony Gminy Żnin i zbiórce do puszek pod patronatem Fundacji Dum Spiro Spero z Bydgoszczy, podczas koncertu charytatywnego "Betlejemskie Światło Pokoju.

Harcerze zwiedzili Kraków, gdzie obejrzeli przepiękne Szopki Krakowskie i samodzielnie wykonali obwarzanki. 14 grudnia cała ekipa udała się w góry na Rusinową Polanę i Wiktorówki, a po południu wszyscy mogli zrelaksować się i nabrać sił w Termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Późnym wieczorem wszyscy przedstawiciele drużyny brali udział w Ogniobraniu w Zakopanem, W sobotę podczas Betlejemskiego Zlotu w Zakopanem harcerze w dwóch patrolach pod kierunkiem phm Teresy Paradowskiej i pwd Marty Okońskiej realizowali zadania gry miejskiej, gdzie mieli okazję wykazać się pomysłowością i zaangażowaniem. Tradycyjnie po grze wszyscy odwiedzili grób Olgi i Andrzeja Małkowskich, po czym udali się na obiad i warsztaty do Gimnazjum nr 1 w Zakopanem. Wszyscy wykonali sobie bombkę na choinkę wspólnie z druhnami Anią i Aldoną z NS, pośpiewali z siostrami Jordaną i Maksymillą, pograli w boccię z druhem Radkiem i poznali instrumenty regionalne, na których grał góral. Instruktorzy Nieprzetartego Szlaku przygotowali dla dzieci przedstawienie pod tytułem " W poszukiwaniu pierwszej gwiazdki", a o godzinie 21-ej Nabożeństwo Światła.

W niedzielę 16 grudnia wczesnym rankiem cała reprezentacja Chorągwi udała się do Svitu na Slowację po najważniejszy dar jakim jest Betlejemskie Światło Pokoju, które odebrali z rąk druhny naczelniczki hm Anny Nowosad. W czasie mszy Weronika, Monika, Filip, Bartek i Kuba nieśli dary ołtarza. Po odebraniu BŚP wszyscy udali się w drogę powrotną. do Bydgoszczy i do Żnina.

W Żninie delegacja 17 DH NS była o 00,30. Wszyscy zmęczeni ale szczęśliwi udali się do swoich domów. 18 grudnia dwoje uczniów i dwoje absolwentów wraz z druhną Teresą udało się do Redakcji Radia Żnin, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, MOPSu, Gazety Pomorskiej, Pałuk, Parafii Św Floriana, Przedszkola u sióstr Służebniczek, Szkoły Podstawowej Nr 1 ze Światłem Betlejemskim. 19 grudnia podczas jubileuszu 45-lecia szkoły harcerze uroczyście wnieśli BŚP, które po zakończeniu uroczystości wszyscy goście, rodzice i pracownicy szkoły mogli sobie odpalić i zanieść je do swoich domów.

art. Teresa Paradowska


news: swiatlo2018.JPG
Jasełka 2018 oraz 45-lecie ZSS
WYDARZENIA 2018/2019
19 grudnia społeczność szkolna brała dział w corocznych jasełkach szkolnych. Spotkanie to było także okazją do świętowania jubileuszu szkoły a mianowicie 45 - lecia jej istnienia. Patronat honorowy imprezy objął Starosta Żniński. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, emerytowani pracownicy naszej szkoły. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz przyjaciół szkoły.
Uroczystość ta miała charakter imprezy lokalnej, promującej szkołę, przedstawiającej jej dorobek i rozwój.

·         Podczas uroczystości zaproszeni goście zapoznani zostali z nową architekturą budynku, jego bazą dydaktyczno-wychowawczą oraz wybitnymi osiągnięciami uczniów.

·         Przedstawiono etapy powstania i rozwoju szkoły, a zebrane materiały i pamiątki zaprezentowano w formie wystaw, prelekcji, archiwalnych nagrań i prezentacji multimedialnej.

·         W szkole zorganizowano konkursy plastyczne „Nasza szkoła” oraz „Mój Nauczyciel”.

·         Zwrócono uwagę na rolę placówki w kształceniu, integracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze środowiskiem lokalnym. 

·         Zasygnalizowano znaczącą rolę rodziców w procesie edukacji i rozwoju uczniów oraz współpracy Rady Rodziców z placówką. 

·         Zaprezentowano dorobek szkoły w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami oraz znaczenie imprez o charakterze regionalnym.

·         Wskazano znaczenie kultywowania tradycji i kultury Pałuk w zadaniach realizowanych przez placówkę.

Podczas uroczystości 45–lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w części artystycznej uczniowie i nauczyciele zaprezentowali talenty i wyjątkowe umiejętności rozwijane przez kadrę pedagogiczna, mimo niepełnosprawności.

Po oficjalnej części zorganizowano do uczestników uroczystości słodki poczęstunek w formie bufetu.

Zakładamy cykliczność obchodów lecia szkoły, co 5 lat.

Obszerny fotoreportaż znajduje się w galerii zdjęć.
news: jaselka2018.jpg
news: jaselkai45lecieszkoly2018.jpg
Spotkania z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Żninie
WYDARZENIA 2018/2019

W ramach realizacji działań profilaktycznej naszej szkoły przeprowadzono dwa spotkania z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Żninie. 29 października 2018 odbyła się pogadanka nt. „Stop dopalaczom” ze starszymi klasami szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej. Natomiast 13 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe w małych grupach  z uczniami starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum nt. „Odpowiedzialności karnej”.

Warsztaty pt. „Zachowania trudne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem - behawioralna skrzynka z narzędziami dla nauczyciela”
WYDARZENIA 2018/2019

W dniach 30.11.2018 r. i  13.12. 2018 r.  w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się warsztaty pt. „Zachowania trudne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem  - behawioralna skrzynka z narzędziami dla nauczyciela” skierowane do nauczycieli przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej z powiatu żnińskiego. Działanie to wpisało  się w realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 w powiecie żnińskim. Organizatorami  byli  Zespół Szkół Specjalnych w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Żninie.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń nauczycieli z placówek powiatowych oraz podniesienie kompetencji w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem technik behawioralnych. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele reprezentujący następujące placówki oświatowe: Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie, Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie, Szkołę Podstawową nr 5 w Żninie, Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim, Szkołę Podstawową w Gościeszynie, Zespół Szkół w Łabiszynie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz Szkołę Podstawową w Rogowie.

Szkolenie prowadziły mgr Katarzyna Gwiazda, mgr Grażyna Ślęzak oraz mgr Magdalena Łukawska – nauczyciele specjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

news: 2warsztaty.jpg

Strona 3 z 41 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Zegar & Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2019/2020
kontakt:
jawor.antom@gmail.com