STRONA GŁÓWNA · SZUKAJ NA STRONIE · DAJ SOBIE SZANSĘ: WYBIERZ ZAWÓD!!! · WYPOSAŻENIE SZKOŁY · KONTAKT · MONITORING 24-06-2019 13:11:34
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

KADRA

HISTORIA

WYDARZENIA

GALERIE ZDJĘĆ

PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA

STOWARZYSZENIE "KAPITAŁ ZAUFANIA"

SAMORZĄD SZKOLNY

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

GRANTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PROJEKTY UNIJNE * PROJEKTY RZĄDOWE *

ARTYKUŁY- publikacje nauczycieli

LINKOWNIA
SZUKAJ NA STRONIE

VO QUYEN Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki


Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA PODSTAWOWA
Programy nauczania i podręczniki - GIMNAZJUM
Programy nauczania i podręczniki - SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI ZASADN. SZK. ZAW

Film nagrany przez rodziców uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Październik 2016
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: tj
Uroczystość 100 lecia odzyskania niepodległości
WYDARZENIA 2018/2019
     W dniu 9 listopada społeczność szkolna uroczyście obchodziła Święto Odzyskania Niepodległości. Uczniowie pod opieką pani Teresy Paradowskiej oraz przy akompaniamencie pani Katarzyny Siwak przedstawili montaż słowno - muzyczny o tematyce patriotycznej. O godzinie 11.11 odśpiewany został hymn Polski czym szkoła włączyła się w uroczyste ogólnopolskie śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
     Uczniowie pod kierunkiem pana Grzegorza Koziełka zaprezentowali latawce w ramach Szkolnego Dnia Latawca pt. „Biało-czerwona na niebie”.
news: 100lecieodzyskanianiepodleglosci.jpg
Kolejna edycja ogólnopolskiego programu "Śniadanie daje moc" w naszej szkole...
WYDARZENIA 2018/2019
8 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji p.n. :ŚNIADANIE DAJE MOC" w ramach realizacji programu "ZDROWIE NA TALERZU". W tym dniu uczniowie naszej szkoły wspólnie z wychowawcami przygotowali zdrowe śniadanie. Odbyły się zajęcia edukacyjne, które miały na celu utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych, zapoznanie z zasadami piramidy zdrowia i wdrożenie ich w codzienne życie.
Koordynatorkami szkolnego programu są nauczycielki: M.Dytman. A.Kobusińska, J.Witkowska.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyłączyli się do akcji:
E. Ziółkowska kl.III podst.
K. Kurek kl. I-II podst.
E. Gadzińska kl. VI-VIII
W. Łożyńska kl. IV-VI auty.
T. Paradowska kl. I PDP
L. Kwaśniewska kl. II PDP
M. Dytman kl. I-III PDP
B. Urbanowska kl. I-II ż
J. Witkowska kl. VI,VII,VIII
A. Jaworska kl.III-IV-V
A. Mróz kl. IV-VIII
A. Szypowska kl. II, IV, VI podst.
M. Łukawska kl.IV, VI podst.
 Dziękujemy:)
news: sniadaniedajemoc2018.jpg
Program: Godność, Wolność, Niepodległość
WYDARZENIA 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie  na realizację programu Godność, Wolność, Niepodległość, ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. Ze środków MEN zostaną sfinansowane zaplanowane we wniosku poniższe zadania. Kwota dotacji celowej z MEN wyniosła 10 tys. zł.

Powiat Żniński zapewnił środki finansowe na wkład własny, niezbędny do realizacji programu w kwocie 2,5 tys. zł.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone otwarciem nowych pracowni w Zespole Szkół Specjalnych
WYDARZENIA 2018/2019
W dniu 16 października 2018 odbył się uroczysty apel poświęcony Dniu Edukacji Narodowej. Święto to zbiegło się w naszej szkole z otwarciem nowych pracowni kształcenia zawodowego.news: Swietoedukacjinarodowejj2018.jpg
Zlot harcerzy ZHP NS w Funce
WYDARZENIA 2018/2019

Zdjęcia ze zlotu można obejrzeć klikając w link w galerii oraz w ten tekst.
Monitoring

Monitoring w Zespole Szkół Specjalnych – dokumenty:

Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

Regulamin funkcjonowania i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

Klauzula informacyjna.

Nowe boisko wkrótce
WYDARZENIA 2018/2019W dniu 27 września 2018 roku w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki miała miejsce ocena formalno merytoryczna Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków do dofinansowania znalazł się projekt Powiatu Żnińskiego na budowę 3 boisk wielofunkcyjnych na łączną kwotę 1,6 mln zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie przyznało dofinansowanie w kwocie 802 tys. zł.
Obiekty sportowe powstaną w 2019 roku.
Umowa na prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych podpisana
WYDARZENIA 2017/2018

Z wielką radością informujemy, że po podpisaniu w dniu 2 lipca 2018 roku umowy na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w ramach projektu pn. “Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” zostały wykonane w okresie od lipca do sierpnia prace remontowe w budynku szkoły. Umowę ze strony Powiatu Żnińskiego podpisali Andrzej Hłond – Wicestarosta Żniński i Edyta Szóstak-Ławińska – Członek Zarządu Powiatu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 670  032,59 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 569  527,70 zł. Wykonawcą prac remontowych była firma Marbud Mariusz Chęś z Oćwieki. W ramach tych środków wykonane zostały prace remontowe korytarzy, łazienek oraz 6 pracowni kształcenia zawodowego w zawodach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i pomocnik ślusarza. Dofinansowany został zakup wyposażenie m. in. w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy do pracowni: hotelarskiej, gastronomicznej, ślusarskiej i informatycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie. Dzięki realizacji tegoż przedsięwzięcia poprawią się warunki kształcenia oraz stan infrastruktury edukacyjnej w żnińskiej placówce.

Bezpieczne wakacje
WYDARZENIA 2017/2018

Bezpieczne wakacje

29 maja uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych uczestniczyli w zajęciach promujących bezpieczne spędzanie czasu wolnego  nad wodą w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje”. Zajęcia zostały przeprowadzone we współpracy z KP PSP w Żninie i Pałuckim WOPR. Organizatorkami zajęć były nauczycielki: Magdalena  Czaplicka i Dominika Piechowiak-Jasińska.

news: kolazbezpiecznewakacje.jpg

„Nie daj się zaskoczyć-siła bezpieczeństwa”
WYDARZENIA 2017/2018

Od kwietnia do maja 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie realizowane były zajęcia pozalekcyjne w ramach grantu oświatowego sponsorowanego przez Starostwo Powiatowe w Żninie – „Nie daj się zaskoczyć-siła bezpieczeństwa”. W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nabyli umiejętności w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz przestrzegania zasad bhp w pracach polowych i w gospodarstwie rolnym.

Zajęcia realizowane były w formie teoretycznej i ćwiczeń praktycznych z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego i gaśniczego. Odbyły się również spotkania z zaproszonymi gośćmi (policjant, likwidator szkód KRUS, strażacy, ratownicy WOPR).

Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą im na skuteczną interwencję jeśli staną się świadkami wypadku lub znajdą się w sytuacji zagrożenia.

Zajęcia prowadziły  nauczycielki Magdalena Czaplicka i Dominika Piechowiak-Jasińska.


news: kolage.jpg
„Bezpiecznie w dorosłość”
WYDARZENIA 2017/2018

                Dnia 7 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się kolejne spotkanie  dla młodzieży z cyklu „Bezpiecznie w dorosłość”. Tegoroczna edycja pt „Szlaki pomocy” wpisywała  się w  Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. Organizatorami  byli  Zespół Szkół Specjalnych w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Żninie.

 Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było umiejętne niesienie pomocy potrzebującym. Odbiorcami byli uczniowie szkół ogólnodostępnych – szkoły podstawowej i gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyły: SP z Gąsawy, SP z Janowca Wielkopolskiego,  SP z Gorzyc, SP nr 5 ze Żnina, SP nr 1 ze Żnina, SP nr 2 ze Żnina, Gimnazjum nr 1 ze Żnina, Gimnazjum nr 2 ze Żnina, Zespół Szkół z Łabiszyna  oraz Zespół Szkół Specjalnych ze Żnina.  Cele realizowane podczas warsztatów to :

- zapoznanie uczniów z problemami cywilizacyjnymi dzieci i młodzieży współczesnego świata;

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy wrażliwości  i otwartości na  potrzeby drugiego człowieka;

- zaszczepienie idei pomagania;

- ukazanie znaczenia edukacji w rozwoju dzieci i młodzieży;

- integracja uczniów.

 Gościem specjalnym była przedstawicielka  Kulczyk Foundation - Specjalista ds. Relacji Międzynarodowych, która opowiedziała o formach pomocy realizowanych przez Fundację. Zaznaczyła, że pomoc powinna mieć charakter  przynoszący długotrwałe rezultaty. Podkreśliła znaczącą rolę edukacji, która wpływa na  podniesienie świadomości społeczeństw. Zespół Szkół Specjalnych otrzymał od fundacji książki, przewodniki metodyczne do zajęć oraz upominki dla uczniów.

Zajęcia dla młodzieży miały formę  warsztatową. Uczniowie  poznali  na przykładzie życia mieszkańców Malawi, problemy najuboższych państw na świecie. Zastanawiali się nad możliwością poprawy ich sytuacji. Młodzież rozważała również możliwości niesienia pomocy innym w swoim najbliższym środowisku.

Strona 4 z 40 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Zegar & Kalendarz
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
Webdesign Tomasz Jaworski © 2018/2019
kontakt:
jawor.antom@gmail.com