100 Rocznica Harcerstwa i Dnia Myśli Braterskiej w Barcinie.
Dodane przez tj dnia 07.03.2011 11:15:17
W dniu 22 lutego 2011 roku Przedstawiciele 17 Drużyny Harcerskiej im. J. Korczaka wraz z instruktorami wzięli udział w widiwisku z okazji 100 Rocznicy Harcerstwa i Dnia Myśli Braterskiej w Barcinie.

news: harcerskieodznaczenia1.jpg

   Podczas uroczystości Pan Dyrektor Grzegorz Koziełek otrzymał z rąk komendantki Hufca Pałuki druhny harcmistrz Alicji Przybyłowicz podziękowanie za wielkie serce dla młodzieży, za sympatię, zaangażowanie i przychylność... za owocną współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i bezinteresowną pomoc oraz wsparcie harcerskich działań.
  
   Uczestnicy spotkania obejrzeli piękne widowisko poświęcone przyszłym patronom Hufca Pałuki - Oldze i Andrzejowi Małkowskim.

news: harcerskieodznaczenia2.jpg