Witamy na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie
Dodane przez tj dnia 15.04.2008 21:18:17
news: szkola3.jpg news: szkola1.jpgnews: szkola2.jpg
Ogłoszenie: Zespół Szkół Specjalnych w Żninie informuje, że sa przyjmowane oferty na wykonanie: Utwardzenie terenu - wykonanie drogi p. poż. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - więcej informacji - proszę kliknć w tekst.
 
W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Szkoła Przysposabiająca do Pracy


news: BIPLOGO.jpg
EPUAP - adres Elektronicznej Skrytki Podawczej: /zss_znin/SkrytkaESP
 news: logotypszkoly.jpg

news: logoprojektuunijnego.jpg

PROJEKT: „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy - nauka i zabawa” - (proszę kliknąć w tekst aby uzyskać więcej informacji o projekcie)


Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Klub Młodzieżowy: Warcaby i szachy - nauka i zabawa” realizowanego przez Żniński Klub Morsa, ul. Szkolna 35, 88-400 Żnin w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.01.2019 r. do: 30.06.2019 r.

Miejsce realizacji: Siedziba Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Plac Wolności 2/5 , 88-400 Żnin.

Wartość projektu: 46768,80 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 44368,80 zł