Zlot harcerzy Nieprzetartego Szlaku w Funce
Dodane przez tj dnia 28.09.2011 08:33:08
Jubileuszowy - 45 Zlot Harcerzy Nieprzetartego Szlaku odbył się w dniach 21 - 25 września.
Podczas trwania zlotu, organizator i komendant hm Janusz Szopa został wyróżniony Orderem Uśmiechu, który otrzymał z rąk Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka.
Drużyna naszej szkoły pobyt w Funce spędziła pod opieką druhen: Grażyny Sawickiej, Teresy Paradowskiej oraz druha Tomasza Jaworskiego.

Środki na udział w Zlocie drużyna uzyskała z Gminy Żnin w ramach realizacji zadania publicznego "Do zobaczenia na szlaku". To przedsięwzięcie było jednym z zadań firmowanych przez Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego. Harcerze i instruktorzy serdecznie dziękują Gminie i Stowarzyszeniu za zaoferowaną pomoc.

news: funka20111.jpg news: funka20112.jpg news: funka20113.jpg

Celem nadrzędnym pracy wychowawczej w drużynach NS jest przygotowanie dzieci dotychczas izolowanych do życia w środowisku, obudzenie w nich poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. Nauczenie ich otwartości, przełamywania lęków, poprawianie sprawności fizycznej. Wyprowadzenie z zakładów zamkniętych na ulice i na biwaki, na wycieczki , obozy i zloty. Zetknięcie z normalnym życiem, z rówieśnikami. W mundurach harcerskich wszystkie dzieci wyglądają podobnie, zacierają się różnice. Następuje pełna integracja. Drużyny NS stają się integralną częścią obozów harcerskich, zlotów i biwaków, uczestniczą we wszystkich służbach. Zgoda na wyprowadzenie dzieci i młodzieży z placówek „w światy otwarty" jest dowodem wielkiego zaufania kierownictwa tych ośrodków do Związku Harcerstwa Polskiego i jego instruktorów.