Warsztaty w ramach grantowych zajęć pozalekcyjnych „Sekrety zdrowia od kuchni”
Dodane przez tj dnia 03.10.2011 13:08:05

W miesiącu wrześniu 2011 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się warsztaty w ramach zajęć pozalekcyjnych „Sekrety zdrowia od kuchni”, wspartych dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Żninie w formie grantu oświatowego.

Zajęcia warsztatowe przygotowały uczennice szkoły zawodowej, kształcące się w zawodzie „Pomocnik obsługi hotelowej”. Zajęcie te były przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W czasie wspólnych zajęć integracyjnych uczniowie poznali zasady prawidłowego nakrywania i  dekorowania stołu, zasady Savoir Vivre.

Warsztaty zostały przygotowane dla 2 grup wiekowych: uczniów młodszych (Szkoły Podstawowej) i starszych (Szkoły Przysposabiającej do Pracy).

Grantowe zajęcia będą trwały do końca roku 2011.