Podsumowanie grantowych zajęć pozalekcyjnych
Dodane przez tj dnia 22.12.2011 08:19:07

12 grudnia 2012 w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Sekrety zdrowia od kuchni”, który był dofinansowany kwotą 2500 zł grantem oświatowym Starostwa Powiatowego w Żninie.

   Od marca do grudnia 2011 dzieci i młodzież z głębszą niepełnosprawnością umysłową brała udział w zajęciach, które miały przygotować je do w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym.

   Uczniowie uczyli się  m.in. Planowania zakupów, kalkulowania ceny, wyszukiwania ciekawych przepisów we własnym otoczeniu oraz w Internecie, wykonywania różnorodnych potraw. Odbyły się liczne spotkania i praktyczne zajęcia warsztatowe np. z nakrywania i dekorowania stołu, zachowania się zgodnie z zasadami savoir-vivre. Realizatorami projektu byli nauczyciele ZSS: Anna Jaworska, Sylwia Najkowska, Anna Muzykiewicz oraz Tomasz Jaworski.

   Należy wspomnieć, że ta sama grupa nauczycieli od trzech lat jest inicjatorem i realizatorem innych działań pozalekcyjnych, które wykorzystują hipoterapię jako metodę wspomagającą ogólną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Również i te zajęcia są w części dotowane grantem oświatowym Starostwa Powiatowego w Żninie.

   Autorzy wspomnianych projektów wysoko oceniają efekty prowadzonych zajęć, oraz podkreślają, że ich realizacja znacząco podniosła jakość pracy szkoły.