„Nasza planeta” – VII edycja
Dodane przez tj dnia 26.05.2014 08:17:45

Dnia 22.05.2014 w Zespole szkół specjalnych w Żninie odbył się międzyszkolny konkurs geograficzno – ekologiczny „Nasza planeta” – VII edycja. Konkurs odbywał się pod patronatem Starostwa  Powiatowego w Żninie, Zakładu Oczyszczania Miasta w Świdnicy, patronat medialny – Radio Żnin.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

- Zespół Szkół Specjalnych ze Żnina,

- Zespół Szkół Specjalnych z Szubina,

- Zespół Szkół Specjalnych im M. Kotańskiego z Inowrocławia,

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Bydgoszczy,

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Korczaka z Wągrowca.

Cele konkursu:

- Propagowanie postaw i wrażliwości proekologicznych wśród młodzieży

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

- Rozwijanie świadomości dotyczącej konieczności powtórnego wykorzystywania odpadóa.

- Pogłębienie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu geografii oraz ekologii.

- Rozwijanie zainteresowań uczniów.

- Dostrzeganie niekorzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku.

- Określanie sposobu zapobiegania tym zmianom.

Każdą szkołę reprezentowało troje uczniów, którzy wcześniej otrzymali zestaw 61 pytań z kluczem. Konkurs składał się z 2 części – teoretycznej i ekspresyjnej (plastyczno – technicznej). W części teoretycznej każdy z uczestników rozwiązywał samodzielnie test, składający się z 25 pytań z zakresu geografii i ekologii, a zagadnienia były wybrane z zestawu pytań. Liczba punktów otrzymanych z testu została zsumowana z punktami pozostałych reprezentantów szkoły. W części ekspresyjnej uczniowie wykonywali zadanie zespołowo, a tematyka dotyczyła potrzeby powtórnego wykorzystania odpadów. Każda drużyna przygotowała hasło zachęcające do segregacji odpadów i potrzeby ich powtórnego wykorzystania. Po wykonaniu zadań, zespoły prezentowały swoje prace i hasła. Prace były oryginalne a hasła pomysłowe. Trudno było wyłonić faworytów, dlatego komisja przyznała równą ilość punktów. O zajęciu miejsc zadecydowała punktacja zdobyta w części teoretycznej.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych ze Żnina, drugie miejsce uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Wągrowca, a trzecie miejsce uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych z Szubina.

Organizatorami konkursu były: mgr Aneta Szypowska, mgr Katarzyna Gwiazda, mgr Katarzyna Kurek, mgr Anna Mróz.


FOTOREPORTAŻ Z KONKURSU - PROSZĘ KLIKNĄĆ W TEN TEKST