WYJAZD PO BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Dodane przez tj dnia 02.01.2015 10:05:51
Jak co roku harcerze 17 Drużyny Nieprzetartego Szlaku im. J. Korczaka działającej w naszej szkole wyruszyli po Betlejemskie Światło Pokoju.
Harcerze wzięli udział w wycieczce do Term w Bukowinie Tatrzańskiej, zwiedzali znane miejsca w Zakopanem oraz uczestniczyli w harcerskiej miejskiej grze ulicznej.
W niedzielę 14 grudnia o godz. 9.00 w miejscowości Svit koło Popradu, w kościele pw. św. Józefa skauci słowaccy przekazali ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. W mszy świętej wzięło udział około 1 000 uczestników Betlejemskiego Zlotu. 
Przywiezione Światło harcerze rozdawali w urzędach, instytucjach publicznych naszego miasta i powiatu.
Drużyna naszej szkoły udała się na tę uroczystość dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Dum Spiro Spero działającej w Bydgoszczy.

ZDJĘCIA Z WYPRAWY - PROSZĘ KLIKNĄĆ W TEN TEKST !

Po przyjeździe tradycyjnie patrol 17 Drużyny Nieprzetartego Szlaku przekazał Betlejemskie Światło Pokoju w instytucjach: Starostwie Powiatowym w Żninie - na ręce Pana Starosty Żnińskiego, w Urzędzie Miejskim na ręce pana Burmistrza Żnina oraz w instytucjach na ręce dyrekcji: Banku Spółdzielczego "Pałuki", Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie, Pałuckiego Centrum Zdrowia, Domu Kultury, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie, Hotelu Martina, Radia Żnin, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz proboszczom parafii: NMP Królowej Polski w Żninie oraz Św. Floriana w Żninie.

ZDJĘCIA - PROSZĘ KLIKNĄĆ W TEN TEKST !