Udział w Archidiecezjalnym Festiwalu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych
Dodane przez tj dnia 22.04.2015 13:18:38
Po raz siódmy młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie uczestniczyła w Archidiecezjalnym Festiwalu Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieżnie. Festiwal, który składa się z dwóch "twórczych" części, plastycznej oraz muzycznej staje się miejscem gdzie osoby niepełnosprawne są nie tylko otaczane szczególna życzliwością i szacunkiem, ale gdzie także doświadczają braterstwa i solidarności oraz mają możliwość
podzielenia się z innymi swoimi talentami i darami.
W pierwszej części plastycznej zostały wykonane prace, które zaprezentowane zostały w specjalnie wydanym na tę okoliczność Albumie i stanowią trwałą pamiątkę nie tylko trudu i pracy uczestników festiwalu, ale przede wszystkim ich wrażliwości i otwartości serca. Podobnie jak w latach poprzednich, hasło Festiwalu nawiązywało do tematu roku duszpasterskiego, a prace plastyczne stanowią swoisty komentarz uczestników do tegorocznego hasła "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Druga część
natomiast daje możliwość doświadczenia radosnej wspólnoty wiary mimo towarzyszących w codzienności trudu przeróżnych ograniczeń. Podczas spotkania w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieżnie  mają miejsce krótkie występy muzyczne oraz teatralne osób niepełnosprawnych, wychowanków z różnych ośrodków edukacyjnych  i terapeutycznych znajdujących się na terenie Archidiecezji Gnieżnieńskiej. Całości towarzyszy wspólny śpiew oraz zabawa wszystkich zgromadzonych. W tegorocznym
Festiwalu uczestniczyli uczniowie: Norbert Tokarz, Sebastian Draheim, Sandra Kuśpa, Daria Fryske, Remigiusz Jurski, Weronika Chmal, Adrian Kużniarek.
Wykonawców oklaskiwali mi. bp. senior Bogdan Wojtuś, a wśród zaproszonych gości obecni byli także dyrektorzy placówek szkolnictwa specjalnego, animatorzy wspólnot oraz kierownicy warsztatów terapii zajęciowej.