Realizacja zadań grantu oświatowego „…Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię… - zdobywamy Odznakę – Bohater”.
Dodane przez tj dnia 18.10.2016 10:21:18

Od marca do października 2016 r. harcerze 17 Drużyny Nieprzetartego Szlaku im Janusza Korczaka działającej w Zespole Szkół Specjalnych realizowali pod kierunkiem dh hm. Grażyny Sawickiej i dh pwd. Tomasza Jaworskiego zadania grantu oświatowego „…Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię… - zdobywamy Odznakę – Bohater”.

Stanowił kontynuację grantów „Ruszamy z Nieprzetartym Szlakiem ” z 2010,  2011,  2012, 2014 i 2015 r.

Realizacja zadań przez  Harcerzy 17 Drużyny Nieprzetartego Szlaku  im Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie stworzyła warunki do wszechstronnego, intelektualnego i społecznego rozwoju. Harcerze pogłębili wiedzę o życiu i działalności wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Poznali miejsca historyczne związane z Mikołajem Kopernikiem – Bohaterem Chorągwi Kujawsko Pomorskiej ZHP. Poszukując informacji o życiu i działalności wielkiego astronoma poszerzali  wiedzę o tematyce astronomicznej. Działania te były okazją do  rozwijania kompetencji z zakresu samodzielnej pracy z komputerem.

Ciekawym dla uczestników etapem realizacji zadań grantowych była wycieczka do Torunia. Stanowiła ona dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami doskonałą okazję do podniesienia samodzielności i zaradności. Wdrażała ich do uczestnictwa w kulturze. Zajęcia edukacyjne w Centrum Popularyzacji Kosmosu i Planetarium w Toruniu  umożliwiły harcerzom zapoznanie się z podstawowymi przyrządami astronomicznymi i obserwację nieba nocą. Podczas wycieczki uczestnicy wzbogacili wiedzę o wielkim astronomie oglądając film „Mój Kumpel Niko” i poszerzyli zainteresowania tematyką astronomiczną.   ...aby zobaczyć galerię zdjęć kliknij w ten tekst !

Podczas Zlotu Ognik Hufca Pałuki w Smerzynie Drużyna wzięła udział w biegu patrolowym pod hasłem Nasz Bohater – Mikołaj Kopernik. Zadania wykonywane w godzinach wieczornych wprowadzały harcerzy w niezapomniany dla nich nastrój i stanowiły  okazję do emocjonalnych przeżyć. Wzięli udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Chorągiew Kujawsko-pomorską przygotowując prace pod hasłem Mikołaj Kopernik wielki astronom. Harcerze zaangażowali się również w układanie słów do piosenki o wielkim Polaku. ...aby zobaczyć galerię zdjęć kliknij w ten tekst !

Harcerze realizując zadania grantowe wykonywali je z dużym zaangażowaniem kształtując poczucie odpowiedzialności. Podczas wycieczki oraz na zlotu rozwijali umiejętności samoobsługowe, kształtowali nawyki właściwych zachowań w środkach lokomocji oraz umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach.  

news: wycieczkatorun2016.jpg