Warsztaty projektu „ODKRYWAM SIEBIE"
Dodane przez tj dnia 17.02.2017 08:36:24
W dniach 20.02. – 25.02.2017r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym PERKOZ w Waszecie koło Olsztynka odbyły się warsztaty projektu „ODKRYWAM SIEBIE". Były to grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne zorganizowany przez Wydział Nieprzetartego Szlaku Kwatery Głównej ZHP, dofinansowany przez PFRON.
Celem przedsięwzięcia było zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych, wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz kompetencji niezbędnych w czynnościach dnia codziennego takich jak: kontakty ze środowiskiem lokalnym, bezpośrednie włączanie się w życie obywatelskie, skuteczne poruszanie się na rynku pracy.
W projekcie wzięło udział 9 harcerzy 17 Drużyny NS ZHP im J. Korczaka z Zespołu Szkół Specjalnych, którzy przebywali tam pod opieką instruktorów phm Teresy Paradowskiej oraz pwd Tomaszem Jaworskim.
Foto - proszę kliknąć w tekst...