Zloty harcerskie w ramach grantu oświatowego: „Kolekcja ideałów – prawo harcerskie”
Dodane przez tj dnia 29.05.2017 11:23:34

8 harcerzy i 2 instruktorów hm Grażyna Sawicka i pwd Tomasz Jaworski 17 Drużyny ZHP NS im Janusza Korczaka w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w ramach realizacji grantu oświatowego „Kolekcja ideałów – prawo harcerskie” uczestniczyli w miesiącu maju w dwóch ogólnopolskich wydarzeniach zorganizowanych dla młodzieży niepełnosprawnej. Były to: IX Ogólnopolski Zlot Integracyjny Drużyn ZHP NS w Dęblinie oraz XXX Ogólnopolski Zlot Integracyjny Drużyn ZHP NS w Stemplewie.

Harcerze podczas zlotów uczestniczyli w apelach, zajęciach usprawniających, harcerskich obrzędowych ogniskach, biegach patrolowych czy zajęciach o charakterze rekreacyjno sportowym. W Dęblinie przebywali w murach Twierdzy Dęblin na terenie jednostki wojskowej 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego. W Stemplewie nocowali w namiotach na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych.

GALERIE ZDJĘĆ:

Zlot harcerzy ZHP NS w Stemplewie ...

Zlot harcerzy ZHP NS w Dęblinie ...

news: Deblin2017.jpg