Informacja o zasadach rekrutacji do Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia Specjalnej
Dodane przez tj dnia 05.06.2017 08:24:05

Informacja o zasadach rekrutacji do Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia Specjalnej.

 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żniński obowiązuje ujednolicenie zasad rekrutacji.

Zasady rekrutacji opracowane zostały na podstawie Zarządzenia  Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

 

Zasady rekrutacji do Trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej na rok szkolny 2017/2018:

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Od 22 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjcie do klasy pierwszejo: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 zdjęcia

 

Do 27 czerwca 2017 r. do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017r. godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

w postaci oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Do 21 lipca 2017 r. do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 26 lipca 2017 r. godz. 12.00

 

W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie dostępna w sekretariacie ZSS w Żninie.

Komisja Rekrutacyjna