Sprzątanie Świata
Dodane przez tj dnia 22.09.2008 10:16:14
Sprzątanie świata - foto znajduje się w galerii - kliknij!
news: logo_sprzatanieswiata.jpg

    W tym roku ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata miała miejsce w dniach 19-21 września 2008. Nasi uczniowie jak co roku włączyli się czynnie w porządkowanie terenu wokół szkoły. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zbierały śmieci wokół boiska oraz najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie Gimnazjum porządkowali okolice rzeki Gąsawki. Młodzież ze Szkoły Zawodowej oraz Przysposabiającej do Pracy zbierała wyrzucane śmieci wzdłuż linii brzegowej Dużego Jeziora. Niestety jak co roku śmieci było bardzo dużo co jest dowodem,że mieszkańcy Żnina nie dbają o otoczenie.
   Akcja ,,Sprzątanie Świata" przeprowadzona wspólnie z Urzędem Miejskim w Żninie, nie kończy się tylko na sprzątaniu najbliższego terenu. Już niedługo czekają młodszych uczniów praktyczne ćwiczenia w sortowaniu odpadków, mające na celu przybliżenie idei recyklingu. Natomiast starsi uczniowie będą tworzyć mapę zagrożeń ekologicznych w naszym mieście. Przygotowana mapa pozwoli na stały monitoring zagrożonych miejsc. W działania ekologiczne zaangażowali się wszyscy nauczyciele. Akcją w terenie koordynowała pani Janina
Witkowska, która poprowadzi już wspomniane warsztaty w ramach ścieżki ekologicznej.