Szkolny konkurs logopedyczny „Co ma ręka do gadania”
Dodane przez tj dnia 16.12.2019 11:16:24

Dnia 13 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie odbył się szkolny konkurs logopedyczny „Co ma ręka do gadania” przeprowadzony przez Sylwię Słotę i Małgorzatę Małecką. Konkurs uroczyście otworzyła p.wicedyrektor Magdalena Imbiorowska. Była to druga edycja konkursu, który jest elementem składowym wprowadzonej od października 2018r. i zaplanowanej do realizacji na trzy lata innowacji logopedycznej „Kreatywna logopedia”, której twórcami i realizatorkami są w/w nauczycielki ZSS. Do udziału w konkursie zostały zaproszone młodsze klasy szkoły podstawowej ZSS, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każda klasa typowała swojego reprezentanta do udziału w konkursie i  było ich ośmioro. Głównym założeniem konkursu były ćwiczenia palców i dłoni, które mają wpływ na rozwój mowy. Uczniowie wykonywali zadania o różnym stopniu trudności z zakresu motoryki małej jak również ćwiczenia oddechowe.Organizatorki konkursu zwróciły uwagę, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł poziom sprawności manualnej dzieci oraz tempo ich pracy. Na sali panowała atmosfera ciszy i skupienia, pozostali uczniowie z klas obserwowali pracę kolegów i koleżanek i kibicowali im. Jednocześnie mogli wraz z nauczycielami podziwiać wystawkę pomocy do ćwiczeń oddechowych wykonanych i wykorzystywanych na zajęciach rewalidacyjnych z elementami logopedii prowadzonych przez organizatorki konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursie i Tytuł Mistrza Sprawnych Palców i Dłoni zajęła Małgorzata Pytlewska z klasy V, drugie miejsce zajął Wojciech Trela z klasy II, a trzecie miejsce zajęła Maja Kujawa z klasy III. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Również wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe wraz ze słodyczami.

W procesie kształtowania się mowy sprawność dłoni ma niebagatelne znaczenie. Pracując nad usprawnianiem dłoni pracujemy również nad mową dziecka. A można to robić w formie wspaniałej zabawy!

Zdjęcia z przebiegu konkursu znajdują się w galerii.