Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - wytyczne MEN w sprawie zdalnego nauczania
Dodane przez tj dnia 18.03.2020 15:35:43

Materiały edukacyjne do nauki zdalnej – rekomendacje MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Więcej informacji na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalnaBezpośrednie linki do strony Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bezpłatne materiały edukacyjne online.

Kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online - https://eszkola.tvp.pl/

news: eszkola.jpg

Kanał edukacyjny

Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Informacje z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=200&page=9429