Informacja dla nauczycieli, uczniów, rodziców !
Dodane przez tj dnia 24.03.2020 19:14:22

                                                                                                       Żnin, 24 marca 2020r.

Informacja dla nauczycieli, uczniów, rodziców !

W związku z wejściem w życie


ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. poz. 490 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. poz. 492 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. poz. 493 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Określam sposób organizowania przez nauczycieli pracy zdalnej z uczniami:

1.      Jako koordynatorów pracy zdalnej z uczniami w zespołach klasowych zostali powołani wychowawcy klas.

2.      Bezpośredni nadzór nad ich działaniami sprawuje Dyrektor szkoły.

3.      Wychowawcy klas w dniu 25 marca 2020 r. nawiążą ze wszystkimi uczniami  i ich rodzicami kontakt i potwierdzą sposób organizacji pracy zdalnej z wykorzystaniem dostępnych dla nich elektronicznych form komunikowania się.

4.      Nauczyciele będą przekazywali uczniom zadania do wykonania z wykorzystaniem zarówno środków komunikacji elektronicznej jak  i pakietów zadań w formie papierowej, wysłanych na adres zamieszkania ucznia.

5.      Wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów w zespołach klasowych z lekką niepełnosprawnością intelektualną określą i przekażą sposób oceniania i pozyskiwania informacji zwrotnej o wykonaniu zadań i podejmowanych aktywnościach uczniów.

6.      Prosimy o wyrozumiałość, podejmowanie współpracy z nauczycielami w sposób indywidualny, możliwy do zrealizowania.

7.      Dyrektor oraz wicedyrektor szkoły, specjaliści: pedagodzy i psycholog oraz wszyscy nauczyciele służą wsparciem dla uczniów i ich dla rodziców w sytuacjach wymagających trudności w zakresie realizacji zadań w formie pracy zdalnej pod numerem telefonu Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 523020530 oraz 573 998 435 w godz. 7:30 do 15:30.     

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie

Grażyna Sawicka