INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dodane przez tj dnia 06.11.2020 16:38:09


 

Mając na uwadze 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie podjął decyzję w zakresie funkcjonowania szkół

 Szkoły Podstawowej,

Branżowej Szkoły I Stopnia,

 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie

 

Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie

w okresie od 9 listopada 2020 roku  do  22 listopada  2020 roku

wszystkie szkoły będą realizowały zajęcia w formie zdalnej

Decyzja podjęta na podstawie 

„§ 1a. 1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poz. Poz. 1960

 

Wychowawcy klas będą informowali o sposobie organizacji zajęć.

 

W razie pytań proszę o kontakt z dyrekcją

Tel kontaktowy:      52 30 20 530    lub     573998435

 

Życzę  wszystkim  zdrowia i  szybkiego  powrotu do szkoły