Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć
Dodane przez tj dnia 20.11.2020 15:47:26

Życzę wszystkim zdrowia !!

Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć

w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Na podstawie Zarządzenia nr 32/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku

 

Uwzględniając informację Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żninie  z dnia 14.11.2020, z której wynika że w związku z  sytuacją epidemiologiczną w placówce uczniowie i pracownicy szkoły zostali objęci  nadzorem epidemiologicznym w terminie do dnia 24 listopada 2020 r.

(treść znajduje się na stronie www. szkoły)

 

Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i zawieszenie zajęć stacjonarnych

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,

zajęcia zgodnie z § 1a. ust 2 pkt 3),  § 2. ust 3a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia  5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poz. 1960

 

będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Informacje o sposobie organizacji zajęć przekażą wychowawcy klas lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców klas do poinformowania rodziców oraz uczniów o decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w zakresie przyjętej formy realizacji zajęć szkolnych w terminie  od 22 listopada 2020 do 29 listopada 2020 r.

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich

Grażyna Sawicka, Dyrektor