Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie
Dodane przez tj dnia 29.11.2020 17:43:32

Życzę wszystkim zdrowia   !!

 

Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Na podstawie Zarządzenia nr 33/2020 z dnia 28 listopada 2020 roku

 

Uwzględniając  opinię Rady Pedagogicznej, mając na względzie zdrowie pracowników oraz uczniów

 

Wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i zawieszenie zajęć stacjonarnych

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie,

zajęcia zgodnie § 1a. ust 2 pkt 3),  § 2. ust 3a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poz.  1960

w § 1a w ust. 1,  § 2a w pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poz. 2087

 

będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Informacje o sposobie organizacji zajęć przekażą wychowawcy klas lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców klas do poinformowania rodziców oraz uczniów o decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w zakresie przyjętej formy realizacji zajęć szkolnych w terminie od 30 listopada 2020 do 20 grudnia 2020 r.

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich

Grażyna Sawicka,  Dyrektor