Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć
Dodane przez tj dnia 15.01.2021 16:15:13

Żnin, 15 stycznia 2020Decyzja Dyrektora o dalszej realizacji zajęć

w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

na podstawie


ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 1a ust. 1 i 2).

Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III realizują zajęcia w formie stacjonarnej w szkole.

W przypadku: szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.


Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych:


Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021r. wznawiamy zajęcia


Podczas zajęć zostaną zachowane zasady rygoru sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.


Bliższych informacji o sposobie organizacji zajęć udzielają wychowawcy klas, wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele oraz Dyrekcja szkoły.


Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc zdrowia

Grażyna Sawicka, Dyrektor