Rozstrzygnięcie konkursu „Genialne portrety na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny“ w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.
Dodane przez tj dnia 17.03.2021 09:57:35

Dnia 16 marca w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Genialne portrety na Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny“. Konkurs zorganizowała klasa I-III Przysposabiająca do Pracy pod kierunkiem nauczycieli p.Lilianny Kwaśniewskiej i p.Małgorzaty Małeckiej. Kolaże z gazet przedstawiające nauczycieli i pracowników szkoły, wykonane przez uczniów tejże klasy na zajęciach z przysposobienia do pracy zostały umieszczone na gazetce w holu szkoły. Konkurs obejmował wszystkie klasy ZSS w Żninie. Uczniowie musieli rozpoznać jak największą liczbę nauczycieli i pracowników szkoły z imienia i nazwiska. Należało przyporządkować imię i nazwisko osoby do danego numeru z kolażu. Konkurs wywołał wiele pozytywnych emocji. Z uwagi na kwarantannę uczniów klas biorących udział w konkursie i chorobę jednej z organizatorek rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło z opóźnieniem, nie 11 , a 16 marca. Odgadywanie kto kryje się za portretem okazało się niełatwym zadaniem dla uczniów. W konkursie wzięło udział 12 klas. Jedyną klasą, która udzieliła wszystkich 50 poprawnych odpowiedzi była klasa V-VI-VIII p.Janiny Witkowskiej i ta klasa zajęła I miejsce. Drugie miejsce zajęła klasa IV p.Arlety Wiktorowskiej zdobywając 48 punktów. Trzecie miejsce z 46 punktami zdobyła klasa III/VI p. Anety Szypowskiej. Klasa I-III zdobyła 45 punktów i z tego powodu zdecydowano wręczyć czwarte miejsce. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i procedury szkolne z tym związane Pani M.Małecka wraz z dwoma uczniami klasy I-III PdP udała się do wyróżnionych klas i w salach lekcyjnych nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Najpierw podziękowała za udział w konkursie, pogratulowała zwycięzcom również w imieniu nieobecnej organizatorki p.L.Kwaśniewskiej, a uczniowie klasy I-III PdP wręczyli nagrody. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody - piękne albumy przyrodnicze, książki przygodowe, zawieszki na drzwi, naklejki samochodowe i płyty z piosenkami. Na ręce wychowawców złożono dyplomy dla klas oraz gadżety szkole. Następnie uczniowie ze zwycięskich klas zostali poproszeni wraz z nagrodami do zdjęcia z organizatorem. Informacja o wynikach osiągniętych przez poszczególne klasy biorące udział w konkursie wraz z prawidłowymi odpowiedziami została zamieszczona na gazetce z konkursem w holu szkoły. Zgromadziła wielu nauczycieli i uczniów chcących sprawdzić, bądź upewnić się, czy dobrze typowali osoby z portretów. W najbliższym czasie planowane jest wręczenie na pamiątkę każdemu nauczycielowi i pracownikowi szkoły kolażu z jego portretem. Konkurs okazał się szczególny i wyjątkowy, dostarczył wielu radości i uśmiechu, a organizatorom gratulowano pomysłu na konkurs jakiego nigdy jeszcze w tej szkole nie było. Artykuł o konkursie ukazał się już w Pałukach i na stronie szkoły na Facebook’u. Natomiast artykuł o rozstrzygnięciu konkursu wraz ze zdjęciami ukaże się w Pałukach i w Gazecie Pomorskiej w papierowym i internetowym wydaniu oraz na stronie szkoły na Facebook’u.

news: genialneportrety.jpg