INFORMACJA!
Dodane przez tj dnia 23.04.2021 14:28:56

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Decyzją dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w wszystkich typach szkół w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, w okresie od 26 kwietnia do 02 maja 2021 roku, zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w szkole z zachowaniem rygoru sanitarnego i przyjętych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie procedur w zakresie organizowania zajęć.

     Bardzo serdecznie proszę, by do szkoły uczęszczali uczniowie zdrowi, którzy nie przebywają w kontakcie z osobami chorymi na COVID-19. Informacje o sytuacji zdrowotnej uczniów proszę przekazywać do wychowawców.


      Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu  mogą być prowadzone u pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Dyrektor
Grażyna Sawicka