Spotkanie rodziców uczniów z przedstawicielami ZUS w Żnini
Dodane przez tj dnia 09.10.2023 09:13:30

        6 października w ZSS odbyło się spotkanie rodziców uczniów z przedstawicielami ZUS w Żninie - p.Mariuszem Maćkowiakiem kierownikiem Inspektoratu i p.Marią Janowską specjalistą Wydziału Obsługi Klientów. Pani Magdalena Imbiorowska dyrektor ZSS powitała rodziców, przybyłych gości i jednocześnie podziękowała za zorganizowanie pierwszego spotkania 13 września w ZUS dla grupy naszych uczniów wraz z nauczycielami. Rodzice z zainteresowaniem przybyli na spotkanie, które dotyczyło renty socjalnej. Najpierw wysłuchali szczegółowych informacji, a następnie mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Wszystkie informacje zostały im przekazane w jasnej i przejrzystej formie. Otrzymali wnioski wraz ze sposobem ich wypełniania. Pani Małgorzata Małecka, która była koordynatorem tego spotkania zaznaczyła, że w szkole rodzice otrzymują pomoc w przygotowaniu dokumentacji jak i wypełnianiu wniosków na komisje rentowe. Spotkanie okazało się bardzo potrzebne o czym świadczy czas jego trwania dlatego też pan kierownik zaproponował kolejne po nowym roku. Szkoła otrzymała prezenty w postaci planów lekcji dla uczniów. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i podjęcie współpracy z naszą szkołą w tak ważnym temacie.

news: spotkaniezus.jpg